K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ \\
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ \\
BIP.gov.pl

  przedmiot działalności

  Przedmiot działalności Spółki
   

  1. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
  2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
  3. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)
  4. Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)
  5. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
  6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
  7. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
  8. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
  9. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)
  10. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
  11. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
  12. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)
  13. Tynkowanie (43.31.Z)
  14. Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)
  15. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z)
  16. Malowanie i szklenie (43.34.Z)
  17. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)
  18. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)
  19. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Radosław Spiżak
  Publikacja dnia: 11.01.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 11.01.2016
  Dokument oglądany razy: 4885
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM”


tote bags hair extensions