K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ \\
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ \\
BIP.gov.pl

  Majątek Spółki

   

  Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r. zatwierdzonym przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” sp. z o.o. uchwałą nr 3/2019 z dnia   20 maja  2019r. wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:

   
  A.      Aktywa trwałe – 72.234.721,52 zł

  I.           Wartości niematerialne i prawne – 1.666,88 zł

  II.          Rzeczowe aktywa trwałe – 56.035.335,26 zł

  III.         Należności długoterminowe – 577.796,95 zł

  IV.         Inwestycje długoterminowe    - 15.603.382,66

  V.         Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 16.539,77 zł

   
  B.      Aktywa obrotowe – 7.003.038,05 zł

  I.           Zapasy – 14.925,34 zł

  II.          Należności krótkoterminowe – 1.417.780,18 zł

  III.         Inwestycje krótkoterminowe – 4.095.490,04 zł

  IV.         Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1.474.842,49 zł

   

   
  Razem majątek – 79.237.759,57 zł

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Karol Izydorski
  Publikacja dnia: 20.09.2019
  Podpisał: Karol Izydorski
  Dokument z dnia: 20.09.2019
  Dokument oglądany razy: 3982
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM”


tote bags hair extensions