A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  przedmiot działalności

  Przedmiot działalności Spółki
   

  1. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
  2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
  3. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)
  4. Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)
  5. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
  6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
  7. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
  8. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
  9. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)
  10. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
  11. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
  12. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)
  13. Tynkowanie (43.31.Z)
  14. Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)
  15. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z)
  16. Malowanie i szklenie (43.34.Z)
  17. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)
  18. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)
  19. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Radosław Spiżak
  Publikacja dnia: 11.01.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 11.01.2016
  Dokument oglądany razy: 9269
MegaBIP free (2.09)